Apostolskie Serce Maryi. Franciszek Libermann (1802 – 1852)

niepokalane serce Maryi

Przyjrzyj się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ile wycierpiało ono dla zbawienia ludzi. Maryja nie poszła w świat, jak apostołowie, by głosić Ewangelię swego Boskiego Syna, lecz cierpiała w sercu. Jest to jedyne apostolstwo, jakiego się podjęła. A jednak, czyż Maryja nie była większa niż wszyscy apostołowie? A czy sam Chrystus nie zapewnił światu zbawienia przez swe cierpienie? Widząc więc, że prawdziwe apostolstwo polega przede wszystkim na cierpieniu, cierp z pokojem i miłością.

Te słowa pochodzą od konwertyty, późniejszego przełożonego generalnego Zgromadzenia Ducha Świętego, Jakuba Libermanna, który przyszedł na świat 11 kwietnia 1802 roku w Saverne jako piąte dziecko alzackiego rabina Lazare Libermanna i Lei-Suzanne z domu Haller. Ojciec Jakuba otrzymał swoje wykształcenie w Polsce, gdzie przebywali jego przodkowie. W latach 1778–1788 studiował w Wyższej Szkole Talmudycznej w Lublinie. Będąc rabinem gminy żydowskiej w Saverne, przygotowywał najstarszego syna, Samsona, i Jakuba na swoich następców. Z powodu poważnego kryzysu religijnego we wspólnocie żydowskiej w Strasburgu doszło do głośnych nawróceń na katolicyzm rabina Dawida Dracha, Teodora i Alfonsa Ratisbonne, a przede wszystkim Samsona Libermanna (1790–1860). Wszystkie te wydarzenia wstrząsnęły Jakubem. Najstarszy brat, Samson, osiągnął najwyższy stopień nauk talmudycznych i przeniósł się na medycynę do Strasburga, zostając po ukończeniu studiów lekarzem. Gdy dotarła do Saverne wiadomość o chrzcie najstarszego syna, Samsona, cała rodzina okryła się żałobą, a rabin Lazar był zdruzgotany. Ojciec zajął się wtedy szczególnie Jakubem, pokładając w nim całą swą nadzieję. Wysłał go do Wyższej Szkoły Talmudycznej w Metzu, aby ukończył studia hebrajskie i uzyskał dyplom rabina. Tam Jakub przeżył pierwszy kryzys i pojawiły się u niego wątpliwości natury filozoficznej i religijnej. Pod wpływem lektury Emila Rousseau szybko stracił wiarę i stał się wolnomyślicielem, który chciał po swojemu udoskonalać świat… „Dzieło to – jak napisał – zdolne podkopać wiarę wierzącego, stało się jednym z tych środków, jakimi Bóg wskazał mi prawdziwą wiarę”.

Odejście od wiary ojców nie przyniosło mu jednak wewnętrznego pokoju.

Powrócił do studiowania Biblii, które doprowadziło go do Chrystusa. W wigilię Bożego Narodzenia 1826 roku otrzymał chrzest z rąk księdza Augѐ w kaplicy Kolegium świętego Stanisława w Paryżu, przyjmując imiona Franciszek Maria Paweł. W czasie ceremonii chrztu świętego odczuwał wyraźnie, że został uwolniony od ducha ciemności, a zanurzony w nadprzyrodzonym świetle i cieple. Pod wpływem tego światła złożył Bogu obietnicę poświęcenia się Mu w kapłaństwie. Po chrzcie, podczas Mszy Świętej, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Po latach Libermann, mówiąc o tej godzinie oświecenia, wyznał: „Nagle znikły wszystkie me wątpliwości i obawy… a gdy woda chrztu świętego spłynęła po mej żydowskiej głowie, od razu pokochałem Maryję, której przedtem nienawidziłem”. Od tego momentu Maryja zastąpiła mu rodzoną matkę.

To tylko fragment artykułu

Drodzy Czytelnicy, dostęp do niektórych treści jest ograniczony

Dostęp do artykułów o różańcuTen artykuł jest dostępny w wydaniu papierowym "Królowej Różańca Świętego".

Zamów – to tylko 5 zł z wysyłką!

Dostępne są prenumeraty oraz pojedyncze wydania.

Druga możliwość: dostęp przez internet!


Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?

Przeczytaj ten artykuł w Królowej Różańca!

Kliknij na obrazek i obejrzyj strona po stronie!

Królowa Różaniec Świętego

Zostaw odpowiedź