Podwyższenie Krzyża

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: ...

Uczcijmy narodzenie Maryi

Dzisiaj narodziła się  Najświętsza Dziewica Maryja z rodu Dawida, Przez Nią wierzącym ukazał się Zbawiciel świata. Godnie uczcijmy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Dzięki narodzeniu Maryi i Jej p...

Odmawiajmy TAJEMNICE RADOSNE różańca !

Módlmy się na Różańcu do Maryi Matki i Królowej całego stworzenia. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim, będzie obchodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015 [Maryja...