Tryptyk Jerozolimski

Matka Chrystusowa

Greckie słowo „Chrystus” jest odpowiednikiem hebrajskiego „Mesjasz” (Pomazaniec lub też Namaszczony). Przez długi czas dla narodu wybranego mesjaszami byli ludzie (jak wierzono) w szczególny sposób w...
Przenoszenie Arki Przymierza

Maryja Arką Przymierza

Wśród wezwań Litanii loretańskiej, które mogą sprawiać trudność w ich rozumieniu, zapewne znajduje się też: „Arko Przymierza – módl się za nami”. Cóż ten starotestamentowy przedmiot kultu ma wspólneg...
grzech lenistwa

Lenistwo

„Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień”. Kto z nas nie zna tego pouczającego wierszyka Jana Brzechwy o dziecku, które za pracę poczytuje sobie „leżenie na tapczanie”, „jedzenie pierwszego ...
Siedem grzechów głównych - zazdrość

Zazdrość

Zazdrość i zawiść prowadzą do nieszczęścia i grzechu na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim niszczą poczucie wolności i zatruwają duszę jadem tak bardzo, że zaczynamy odnosić swoje życie do życia o...
Uścisk Maryi

Święta Maryjo, módl się za nami!

O Maryi napisano już tak wiele książek, artykułów, wierszy, pieśni, że nasuwa się pytanie: czy można na ten temat napisać coś nowego? A my, skąd mamy wiedzieć, czego Bóg od nas oczekuje, co mamy zrob...
nieczystosc

Pożądliwość

Już dwa przykazania Dekalogu przestrzegają przed nieuporządkowaniem w tej sferze: „Nie cudzołóż!” i „Nie pożądaj żony bliźniego swego!”.
Hieronim Bosch Obżarstwo

Nieumiarkowanie

Kościół wykazał się wspaniałą intuicją, wskazując nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jako jeden z grzechów głównych.

Gniew i agresja

Czy niezadowolenie i agresja muszą iść w parze? Czy są nieodłącznymi cechami gniewu? Trzeci odcinek cyklu „Siedem grzechów głównych”.