List o różańcu zawsze aktualny!

Jan Paweł II i różaniec

Mija 10 lat od ogłoszenia przez bł. Jana Pawła II Roku Różańca. Dla wielu czytelników „Królowej Różańca Świętego” ten rok trwa do dziś. Każdy bowiem dzień zaczynają i kończą z różańcem w ręku. Są oni prawdziwymi spadkobiercami tego Listu – duchowego testamentu naszego Papieża dla odmawiających różaniec.

Więcej…List o różańcu zawsze aktualny!

Poznaj…

Królową 

Różańca

Świętego!