Różańcowy biuletyn informacyjny

Dziękujemy!

Najczęściej raz na miesiąc przysyłamy do wszystkich chętnych biuletyn z powiadomieniami oraz informacjami o nowych numerach „Królowej Różańca Świętego”.

Poznaj…

Królową 

Różańca

Świętego!