Módlmy się do Maryi Matki Słowa!

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka”

Święty Bernard urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego klasztoru w Clairvaux, dla tego nazywany jest Bernardem z Clairvaux. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę, przez swoje nauczanie, zwłaszcza przez głęboką duchowość maryjną. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku.

Wielu z nas zna na pamięć tę piękną modlitwę maryjną, ale nie zawsze pamiętamy że ułożył ją św. Bernard. W tej modlitwie św Bernard wspomina Maryję jako Matkę Słowa. Także Ojciec Święty Franciszek w encyklice „Laudato si” wspomina o Jezusie jako o Słowie „Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone » (Kol 1,16) Prolog Ewangelii św. Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa Bożego (Logos). Ale prolog ten zaskakuje z powodu stwierdzenia, że to Słowo «stało się ciałem» (J 1,14). Jedna z Osób Trójcy Świętej weszła w stworzony wszechświat, łącząc z nim swój los aż po krzyż. Od początku świata, ale w sposób szczególny od wcielenia, misterium Chrystusa tajemniczo działa w całej rzeczywistości naturalnej, nie ograniczając „jednak jej autonomii” [99]

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

2 komentarze do wpisu „Módlmy się do Maryi Matki Słowa!

  1. właśnie kiedyś przeglądałam moją komunijną książeczkę,sprzed dwudziestu lat i tam trafiłam na tę modlitwę sw.Bernarda i jakieś oszustwo poczułam:):)a tu prawda

Co o tym sądzisz? – Zostaw komentarz!

Poznaj…

Królową 

Różańca

Świętego!