Rozważania różańcowe. Część chwalebna

Zachęcamy do modlitwy różańcowej z rozważaniami Magdaleny Buczek

1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom”. (Mt 28, 1–8)

Jezus trzy dni po swojej śmierci zmartwychwstał. Zwyciężył śmierć, grzech, szatana i otworzył bramy nieba. Ukazał się najpierw Marii Magdalenie, a potem uczniom, którzy w pierwszej chwili przestraszyli się. Nie mogli uwierzyć, że On naprawdę żyje. Tomasz przekonał się dopiero, gdy dotknął Jego ran, które pozostały po gwoździach i włóczni.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mamy udział w Twoim zwycięstwie. Ty przez swoje zmartwychwstanie uświęcasz nas, dajesz nam nowe życie i siłę do pokonywania codziennych słabości i pokus. Chcemy być odważnymi świadkami Twojego zmartwychwstania, głosząc każdemu prawdę o tym, że żyjesz i jesteś obecny wśród nas.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga”. (Łk 24, 45–52)

Jezus po zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni przebywał ze swoimi uczniami. Przygotowywał ich do swojego wniebowstąpienia, które było konieczne, by całkowicie wypełniła się Boża obietnica. Zapewnił także apostołów, że nie zostawi ich samych, ale pozostanie z nimi na zawsze. Posłał ich, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię, czyniąc znaki w Jego Imię.

Panie Jezu, tak jak uczniowie obecni przy Twoim wniebowstąpieniu chcemy często patrzeć w niebo z radością i nadzieją, bo ono jest celem naszego życia. Ty przygotowałeś tam miejsce dla każdego z nas. Prosimy Cię, umocnij nas swoją łaską, abyśmy pozostali Ci wierni do końca i mogli cieszyć się przebywaniem z Tobą na wieki.


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Dołącz do strefy członkowskiej

Zostając pełnoprawnym członkiem uzyszkasz natychmiastowy dostęp do płatnych materiałów.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?

Przeczytaj ten artykuł w Królowej Różańca!

Kliknij na obrazek i obejrzyj strona po stronie!

Królowa Różańca Świętego

Zostaw odpowiedź

error: Chcesz skorzystać z tych tekstów? – Napisz: redakcja@rozaniec.info

Poznaj…

Królową 

Różańca

Świętego!