Matka łaski Bożej

W mowie potocznej, a także w słownikach, słowo "łaska" utożsamiane jest z przychylnością i wspaniałomyślnością. Ktoś komuś udziela wsparcia lub pomaga w pokonaniu trudności, która dla tego drugiego j...
Przenoszenie Arki Przymierza

Maryja Arką Przymierza

Wśród wezwań Litanii loretańskiej, które mogą sprawiać trudność w ich rozumieniu, zapewne znajduje się też: „Arko Przymierza – módl się za nami”. Cóż ten starotestamentowy przedmiot kultu ma wspólneg...
ucieczka grzeszników

Maryja, ucieczka grzeszników

Święta Gertruda miała widzenie Matki Bożej, przyjmującej pod swój rozpięty płaszcz dzikie zwierzęta, które pod jej ręką stają się łagodne. Święta zrozumiała, że tak samo Maryja przyciąga do siebie gr...
Maryja Matka Kościoła

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła

Wezwanie "Matko Kościoła" włączono do Litanii Loretańskiej z inicjatywy polskich biskupów. Wiara w duchowe macierzyństwo Maryi spowodowała również wprowadzenie nowego święta – Maryi, Matki Kościoła....

Matka Dobrej Rady

Na początku XX wieku papież Leon XIII włączył wezwanie „Matko Dobrej Rady” do Litanii Loretańskiej. Kult tego tytułu jest jednak dużo starszy i na tyle szczególny, że doczekał się osobnego wspomnieni...
error: Chcesz skorzystać z tych tekstów? – Napisz: redakcja@rozaniec.info