Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Maryja Matką Kościoła

W Kościele obchodzone jest dziś święto Maryi Matki Kościoła. Jak doszło do ogłoszenia tego dnia świętem maryjnym oraz jaki wpływ na to mieli biskupi polscy?
Maryja Matka Kościoła

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła

Wezwanie "Matko Kościoła" włączono do Litanii Loretańskiej z inicjatywy polskich biskupów. Wiara w duchowe macierzyństwo Maryi spowodowała również wprowadzenie nowego święta – Maryi, Matki Kościoła....