Maryja Matką Kościoła

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

W Kościele obchodzone jest dziś święto Maryi Matki Kościoła. Jak doszło do ogłoszenia tego dnia świętem maryjnym oraz jaki wpływ na to mieli biskupi polscy?

Więcej…Maryja Matką Kościoła

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła

Maryja Matka Kościoła

Historia Narodu Polskiego, wezwanie Litanii Loretańskiej i obchodzone dzisiaj święto są ze sobą ściśle powiązane. Może więc przy tej okazji warto dowiedzieć się o nich więcej?

Więcej…Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła

Poznaj…

Królową 

Różańca

Świętego!