Biblia o pijaństwie

Święty Paweł wśród przewin (1 Kor 6,10) zawarł również grzech pijaństwa, a cechą wspólną wszystkich wyszczególnionych wykroczeń było pozbawienie się możliwości zbawienia.
Tryptyk Jerozolimski

Matka Chrystusowa

Greckie słowo „Chrystus” jest odpowiednikiem hebrajskiego „Mesjasz” (Pomazaniec lub też Namaszczony). Przez długi czas dla narodu wybranego mesjaszami byli ludzie (jak wierzono) w szczególny sposób w...
Przenoszenie Arki Przymierza

Maryja Arką Przymierza

Wśród wezwań Litanii loretańskiej, które mogą sprawiać trudność w ich rozumieniu, zapewne znajduje się też: „Arko Przymierza – módl się za nami”. Cóż ten starotestamentowy przedmiot kultu ma wspólneg...
wyspa skarbów cz.1

Drogocenna Księga (1)

Przed każdą wyprawą: pielgrzymką, wycieczką, rodzinnym wyjazdem zawsze upewniamy się, czy spakowaliśmy potrzebne rzeczy. Podobnie jest z podróżowaniem po naszym życiu duchowym — aby przebiegało dobrz...