Maryja przychodzi do każdego!

13 listopada to szczególna data w kalendarzu świąt Matki Bożej Pompejańskiej. Tego dnia sanktuarium w Pompejach wspomina przywiezienie obrazu Królowej Różańca Świętego. Zawdzięczamy to bł. Bartolowi ...
Matka Bolesna Quito

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w kolejnym dniu po świątecznym dniu Podwyższenia Krzyża ma na celu ukazanie Maryi jako tej, która współcierpiała z Chrystusem jak nikt inny, oraz ukazać ...

Najświętsze Imię Maryi

Dziś, 12 września, wspominamy wielkie zwycięstwo polskiej armii dowodzonej przez króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683. Zwycięstwo to – jak sam król był przekonany – zostało...

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Trudno doszukiwać się informacji w Biblii o narodzeniu Maryi. Tradycja przekazuje jednak imiona Jej rodziców: Anna i Joachim. Nie znamy też miejsca narodzin Maryi, choć istnieje starożytny tekst wska...