Nieugaszone pragnienie

J 4,14: Woda, którą Ja dam, stanie się źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu

Więcej…Nieugaszone pragnienie