Podwyższenie Krzyża

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Więcej…Podwyższenie Krzyża

Duch Boży a duch tego świata

Obecna kondycja duchowa wielu ludzi jest bardzo słaba. Co z tym zrobić? Jak ustrzec się przed popadnięciem w duchową pustkę? I jakie są przyczyny takiego stanu?

Więcej…Duch Boży a duch tego świata

Siedem kroków, które pomogą Ci odnaleźć swoje powołanie!

Pierwszym naszym powołaniem jest pogłębianie więzi z Bogiem i innymi ludźmi, czyli świętość. Ale gdzie ją realizować i jak znaleźć swoje miejsce na ziemi, aby nasze dążenia do niej były faktycznie owocne?

Więcej…Siedem kroków, które pomogą Ci odnaleźć swoje powołanie!

Daj się pochwycić prawej ręce Boga

Ludzkie cierpienie a miłosierdzie Boga? Tym co pozwala na pogodzenie dwóch odmiennych stanów, ludzkiego cierpienia i miłosierdzia Boga, jest nasza wolność.

Więcej…Daj się pochwycić prawej ręce Boga

Posłał Bóg anioła Gabriela

Kobietom często zarzuca się brak umiejętności podejmowania decyzji. Tymczasem decyzja jednej młodej dziewczyny odmieniła losy świata.

Więcej…Posłał Bóg anioła Gabriela

Uczcijmy narodzenie Maryi

Dzisiaj narodziła się  Najświętsza Dziewica Maryja z rodu Dawida, Przez Nią wierzącym ukazał się Zbawiciel świata. Godnie uczcijmy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Dzięki narodzeniu Maryi i Jej powołaniu na Matkę Mesjasza, otrzymujemy zanurzenie w łasce odrodzenia i możliwość udziału w nowym życiu. Zaczynamy żeglować po wzburzonym morzu, na rozbitej, bardziej lub mniej łodzi, ale mamy …

Więcej…Uczcijmy narodzenie Maryi

Odmawiajmy TAJEMNICE RADOSNE różańca !

Módlmy się na Różańcu do Maryi Matki i Królowej całego stworzenia. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim, będzie obchodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015 [Maryja] Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego stworzenia. W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego piękna. Przechowuje …

Więcej…Odmawiajmy TAJEMNICE RADOSNE różańca !