Cudowny Medalik z Rue du Bac

Wielu z nas nosi Cudowny Medalik, który w objawieniu przekazała świętej Katarzynie Labouré Najświętsza Maryja Panna, jednak nie każdy zna historię i miejsce jego pochodzenia. A jest to historia niezwykła.

Cudowny Medalik i jego historia

maryja-rue-du-bacW nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku, siostrę Katarzynę Labouré, wówczas 24-letnią nowicjuszkę ze Zgromadzenia Córek Miłosierdzia, które mieściło się przy ulicy Rue du Bac w Paryżu, obudził ze snu mały chłopiec. Powiedział on jej, żeby wstała i poszła z nim, bo czeka na nią Matka Boża. Potem poprowadził ją do kaplicy i kazał jej uklęknąć przy krześle, z którego korzystał kapłan sprawujący Eucharystię. Po chwili zakonnica usłyszała szelest i zobaczyła Najświętszą Marię Pannę, która pokłoniła się przed tabernakulum i zasiadła na krześle. Wtedy Katarzyna położyła swoje dłonie na Jej kolanach i przez dwie godziny klęczała u Jej stóp, słuchając tego, co Maryja mówiła o przyszłości świata i tragicznym losie, jaki czekał Francję. Matka Boża jednocześnie wzywała, aby przychodzić do ołtarza i błagać o łaski, które otrzymają wszyscy proszący z ufnością. Mówiła także o ofiarach, jakie niebawem miało ponieść duchowieństwo oraz zapowiedziała sponiewieranie krzyża, co wkrótce nastąpiło. Kiedy objawienie skończyło się, Matka Boża odeszła, a chłopiec odprowadził Katarzynę do jej celi i zniknął.

Więcej…Cudowny Medalik z Rue du Bac

Apostoł nowenny pompejańskiej i jego proboszcz

Gdy Jezus posłał apostołów i uczniów, aby głosili Ewangelię, wypowiedział do nich następujące słowa: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10,16).

Słowa te wciąż posiadają to samo znaczenie, tę samą powagę i tę samą świętość co dwa tysiące lat temu. Odnoszą się one do nas i naszych kapłanów, zwłaszcza zaś do proboszczów.

Każdy z nas – apostołów nowenny pompejańskiej – należy do wspólnoty parafialnej, a wspólnota ta, pod zwierzchnictwem księdza proboszcza, prowadzi nas przez życie doczesne i przygotowuje do wiecznego. Czy zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywa proboszcz w naszym życiu?

Więcej…Apostoł nowenny pompejańskiej i jego proboszcz

Krótka historia Cudownego Medalika

Medalik Naszej Najświętszej Łaskawej Pani (tak brzmi jego pełna nazwa) jest chyba najbardziej znanym sakramen­ta­­lium wszechczasów. W 1830 r. Maryja przekazała go w objawieniu św. Katarzynie Labouré, nowicjuszce paryskich szarytek. Powierzyła jej zadanie przygotowania medalika i powiedziała: „Postaraj się o wybicie medalika na ten wzór! Wszystkie osoby, które będą go nosić na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”. Matka Boża zwróciła również uwagę Katarzyny na modlitwę zamieszczoną w owalu medalika: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Obiecała swojej powiernicy, że „Osoby, które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę, cieszyć się będą moją wyjątkową opieką”.

Więcej…Krótka historia Cudownego Medalika

Noc pompejańska w Sulejowie

Ta noc z Maryją, w Jej cudownym wizerunku Matki Bożej Pompejańskiej, była niezapomnianym przeżyciem dla Jej wiernych czcicieli. To Ty, kochana Matko, zaprosiłaś nas do tego miejsca, na to pierwsze spotkanie z Tobą. Sama sobie je wybrałaś w małym, starym kościele cysterskim, położonym w przepięknej okolicy Sulejowa. Dzieje Twojego obrazu jakże podobne są do historii świętego wizerunku z Pompejów…

Więcej…Noc pompejańska w Sulejowie

Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję

Św. Ludwik Grignion de Montfort: „Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak iż Ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce…”.

Rozlewająca się po całym świecie fala moralnego zepsucia coraz bardziej oddala ludzi od Boga. Zło dotyka każdego z nas. Zatem stajemy wobec naglącego wezwania do powrotu do Boga, do odnowy moralnej, przebudzenia własnego ducha. Ofiarowując Bogu czas na modlitwę, winniśmy korzystać z różnych form duchowej pomocy, która pozwoli nam otwierać się na Boże działanie i wyrazić zgodę, by miłość Boża poprzez nas spłynęła na świat.

Więcej…Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję

Św. Ludwik Grignion de Montfort

Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności względem Ducha Świętego, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy. Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga bez pomocy żadnej innej czysto ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez Nią znajdują ją ci, co jeszcze przyjdą. (…)

Więcej…Św. Ludwik Grignion de Montfort

Akt oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.

Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył  Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić.

Więcej…Akt oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi