Duchowy testament świętego papieża

Jan Paweł II

Jan Paweł II wyznał kiedyś swojemu przyjacielowi: „Napisałem wiele encyklik i listów apostolskich, jednak zdaję sobie sprawę, że tylko poprzez moje cierpienie mo­gę bardziej pomagać ludzkości. Proszę pomyśleć o wa­rto­ści bólu przeżytego i ofiarowanego z miłością…”. Papież w ten sposób zachęca nas, aby nasze cierpienia nie by­ły daremne, abyśmy poprzez ofiarowanie swoich cierpień przyczyniali się do dobra naszego ciała, którym jest Kościół: „Twoja słabość jest mo­cą i skarbem dla Kościoła…”.

Więcej…Duchowy testament świętego papieża

Moje spotkania z Janem Pawłem II

Madzia Buczek i Jan Paweł II

27 kwietnia to wielki i radosny dzień dla Kościoła – kanonizacja dwóch papieży: bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Jako Polacy czujemy w sercach ogromną wdzięczność do Boga za to, że dał nam tak wspaniałego Rodaka, którego droga do świętości rozpoczęła się już na ojczystej ziemi. Nie możemy zmarnować Jego dziedzictwa, dlatego bierzemy odpowiedzialność za to, by z życia i nauczania Jana Pawła II czerpały następne pokolenia Polaków.

Więcej…Moje spotkania z Janem Pawłem II

Papież o różańcu za dzieci i młodzież

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały? Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają.

Więcej…Papież o różańcu za dzieci i młodzież

Na Bożym szlaku

„Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma moc zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję”. To obietnice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego. W światowym źródle wszelkich łask Boga, przez wstawiennictwo Różańcowej Dziewicy Maryi byliśmy już kolejny raz z rzędu. Kochamy szczególnie to miejsce i inne miejsca Italii dotknięte Bożymi znakami.

Więcej…Na Bożym szlaku

Zdążyć… Tylko 30 dni i po­nad 1800 kilometrów do przejścia

Miałem tylko 30 dni, by zdążyć na beatyfi­ka­cję Jana Pawła II i po­nad 1800 kilometrów do przejścia. Szczerze mówiąc, szanse były niewielkie, a bez wsparcia z góry, wręcz żad­ne… Wyszedłem z Lubonia 2 kwietnia 2011 r. w południe i dotarłem pod Racot. Spałem na plebanii w Czempiniu, korzystając z gościny ks. Andrzeja Woj­ciechowskiego, który mnie stamtąd zabrał samochodem i następnego dnia odwiózł w to samo miejsce. Dru­giego dnia szedłem przez Wonieść do sanktu­a­rium Matki Boskiej Pocie­szenia w Górce Duchow­nej, a potem do Leszna i jeszcze dalej.

Więcej…Zdążyć… Tylko 30 dni i po­nad 1800 kilometrów do przejścia

Zanim skopiujesz, napisz do nas.