Poeci nie do końca przeklęci (2)

Odnajduję teraz, gdzieś w głębi swego jestestwa ukryte „coś”, mówiące mi, że nic na tym świecie nie jest pozbawione sensu, a już szczególnie cierpienie. To „coś”, schowane w głębi mej natury na podobieństwo zakopanego w polu skarbu – to pokora…  Oskar Wilde

Więcej…Poeci nie do końca przeklęci (2)

Różaniec mojego Dziadka

Jedynym dowodem, że mój Dziadek urodził i wychował się w rodzinie katolickiej, był porwany różaniec, który do niego należał, a który ja odziedziczyłem. Ani ja, ani moja matka i jej sześć sióstr i siedmiu braci nie zostaliśmy jednak wychowani jako katolicy.

Więcej…Różaniec mojego Dziadka

Zapomniana Stygmatyczka Helena Pelczar

Helena Pelczar Stygmatyczka

Na pewno niektórzy z naszych Czytelników pamiętają jeszcze chaty kryte strzechą często połączone z oborą. Dzięki temu mieszkańcom w zimie było cieplej. Obecnie takie domy można zobaczyć już chyba tylko w skansenach. Kiedyś jednak na wsiach był to zwykły widok. Widok biedy…

Więcej…Zapomniana Stygmatyczka Helena Pelczar

Spotkania w Apostolacie Nowenny Pompejańskiej

W poprzednim numerze KRŚ omówiliśmy, jak skutecznie działać na rzecz szerzenia nowenny pompejańskiej w swoim środowisku, jak zorganizować spotkanie w parafii i gdzie znaleźć osoby zainteresowane tą formą modlitwy. Teraz skupimy się na zaplanowaniu spotkania.

Więcej…Spotkania w Apostolacie Nowenny Pompejańskiej

Duchowy testament świętego papieża

Jan Paweł II

Jan Paweł II wyznał kiedyś swojemu przyjacielowi: „Napisałem wiele encyklik i listów apostolskich, jednak zdaję sobie sprawę, że tylko poprzez moje cierpienie mo­gę bardziej pomagać ludzkości. Proszę pomyśleć o wa­rto­ści bólu przeżytego i ofiarowanego z miłością…”. Papież w ten sposób zachęca nas, aby nasze cierpienia nie by­ły daremne, abyśmy poprzez ofiarowanie swoich cierpień przyczyniali się do dobra naszego ciała, którym jest Kościół: „Twoja słabość jest mo­cą i skarbem dla Kościoła…”.

Więcej…Duchowy testament świętego papieża

Moje spotkania z Janem Pawłem II

Madzia Buczek i Jan Paweł II

27 kwietnia to wielki i radosny dzień dla Kościoła – kanonizacja dwóch papieży: bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Jako Polacy czujemy w sercach ogromną wdzięczność do Boga za to, że dał nam tak wspaniałego Rodaka, którego droga do świętości rozpoczęła się już na ojczystej ziemi. Nie możemy zmarnować Jego dziedzictwa, dlatego bierzemy odpowiedzialność za to, by z życia i nauczania Jana Pawła II czerpały następne pokolenia Polaków.

Więcej…Moje spotkania z Janem Pawłem II

Papież o różańcu za dzieci i młodzież

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały? Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają.

Więcej…Papież o różańcu za dzieci i młodzież

Na Bożym szlaku

„Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma moc zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję”. To obietnice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego. W światowym źródle wszelkich łask Boga, przez wstawiennictwo Różańcowej Dziewicy Maryi byliśmy już kolejny raz z rzędu. Kochamy szczególnie to miejsce i inne miejsca Italii dotknięte Bożymi znakami.

Więcej…Na Bożym szlaku

Zdążyć… Tylko 30 dni i po­nad 1800 kilometrów do przejścia

Miałem tylko 30 dni, by zdążyć na beatyfi­ka­cję Jana Pawła II i po­nad 1800 kilometrów do przejścia. Szczerze mówiąc, szanse były niewielkie, a bez wsparcia z góry, wręcz żad­ne… Wyszedłem z Lubonia 2 kwietnia 2011 r. w południe i dotarłem pod Racot. Spałem na plebanii w Czempiniu, korzystając z gościny ks. Andrzeja Woj­ciechowskiego, który mnie stamtąd zabrał samochodem i następnego dnia odwiózł w to samo miejsce. Dru­giego dnia szedłem przez Wonieść do sanktu­a­rium Matki Boskiej Pocie­szenia w Górce Duchow­nej, a potem do Leszna i jeszcze dalej.

Więcej…Zdążyć… Tylko 30 dni i po­nad 1800 kilometrów do przejścia

Obejrzyj 9 numer KRŚ!

Oto kilka stron wnętrza nowego numeru:

Więcej…Obejrzyj 9 numer KRŚ!