Konieczność poznania Maryi. Wokół listu o różańcu cz. 9

Jan Paweł II w Liście o różańcu kilkakrotnie podkreśla, że różaniec jest modlitwą maryjną, ale o „sercu chrystologicznym” (RVM 8). Dodaje, że „charakter maryjny nie tylko nie przeciwstawia się chrystologicznemu, ale przeciwnie, podkreśla go i uwypukla” (RVM 33). Spojrzenie z perspektywy Maryi, tej, która jest matką i wychowawczynią Jezusa, najbliższą Jego rodziną, niewątpliwie wzbogaca nas w tym, jak spostrzegamy Jezusa w rozważaniach różańcowych.

Więcej…Konieczność poznania Maryi. Wokół listu o różańcu cz. 9

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Mont Saint Michel

To miejsce jest położone niezwykle malowniczo w zatoce w pobliżu kanału La Manche. Aż trudno uwierzyć, że przed ponad trzynastoma wiekami skałę otaczało nie morze, a gęsty las. Podnoszący się poziom wód zalał knieje, zamieniając 92-metrową granitową skałę w wyspę.

Więcej…Mont Saint Michel

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Przybytek chwalebny – Renata Gontarz

„Jak miłe przybytki nam dał wszechmocny i dobry nasz Bóg, że sam w nich zamieszkał, wszak chciał wieczności zostawić nam próg…”
Śpiewając słowa tej powszechnie znanej pieśni, mamy na myśli świątynię, dom Boży, dzięki któremu już tu na ziemi możemy się poczuć jak w przedsionku nieba.

Więcej…Przybytek chwalebny – Renata Gontarz

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Kwiaty dla Maryi

Dobrze jest przyozdabiać kwiatami obrazy i figury Matki Najświętszej. To stary i piękny zwyczaj. Jednak o wiele lepiej jest zdobić oblicze Maryi duchowymi kwiatami naszych modlitw.

Więcej…Kwiaty dla Maryi

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Królowa patriarchów

Słowo „patriarcha” jest wyrazem wieloznacznym. Możemy w ten sposób określić sędziwego staruszka, najstarszego przedstawiciela jakiejś rodziny albo założyciela, protoplastę całego narodu. W Kościele katolickim mianem patraiarchy kiedyś określani byli papież i niektórzy biskupi. W Kościołach wschodnich do dziś używane są tytuły na przykład patriarchy Konstantynopola, patriarchy Moskwy, patriarchy Kijowa i jeszcze kilku innych.

Więcej…Królowa patriarchów

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Matka Boża od Cudów

Wiadomość o nagłym nawróceniu krewnego Rotszylda, bankiera i jednego z najbogatszych Żydów XIX-wiecznego świata, natychmiast rozniosła się i wywołała wielkie poruszenie w całej Europie.

Więcej…Matka Boża od Cudów

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Moc modlitwy dzieci

Czerwiec zawsze jest wyjątkowy dla Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, ponieważ w tym miesiącu odbywa się najważniejsze wydarzenie dla naszej Wspólnoty, jakim jest Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku przybędziemy do Tronu Królowej Polski już po raz 19.

Więcej…Moc modlitwy dzieci

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Janusz – kolejny artykuł z cyklu „Za murami”

W kolejnym artykule z cyklu „Za murami” przybliżymy sylwetkę 62-letniego Janusza. Pisze: „Przez 40 lat wydawało mi się, że jestem człowiekiem wierzącym, bo należałem do Kościoła katolickiego. W duchu Katechizmu uczyłem dzieci religii katolickiej. Niech mi Bóg wybaczy zaślepienie i fakt, że prowadziłem dzieci na zatracenie”. Czytający te słowa może przecierać oczy ze zdumienia i pytać, czy aby to nie pomyłka redakcji, że w katolickim czasopiśmie zamieszczono takie treści?

Więcej…Janusz – kolejny artykuł z cyklu „Za murami”

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]