Tajemnice radosne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Józef Sebastian Pelczar

Zwiastowanie NMP

Wyobraź sobie, że widzisz Najświętszą Pannę modlą­cą się w skromnym domku nazareńskim, oraz Archa­nioła Gabriela wchodzącego przez zamknięte drzwi i otoczonego jasnością. Archanioł miał z woli Bożej zwiastować wielkie zdarzenie oczekiwane przez całą ludzkość – że spełni się obietnica dana jeszcze w raju, to jest, że Syn Boży stanie się człowiekiem, aby odkupić i zbawić ród ludzki, pozbawiony przez grzech pierworodny synostwa Bożego i chwały niebieskiej.

Więcej…Tajemnice radosne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Tajemnice światła. Rozważania różańcowe ze św. bp. Józefem Pelczarem

Józef Sebastian Pelczar

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wyobraź sobie, że widzisz Pana Jezusa otoczonego tłumem ludzi nad brzegiem rzeki Jordan. Obok Niego stoi Jan Chrzciciel w odzieniu z wielbłądziej wełny i opasany skórzanym pasem. Ludzie przybywali tłumnie z Jerozolimy i całej Judei, aby wyznać swoje grzechy. Prawie wszyscy, którzy przyszli tego dnia, zostali przez niego ochrzczeni. Było wśród nich wielu faryzeuszy i saduceuszy. Kiedy Jan ich zobaczył, rzekł do nich: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? (…) Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (…)

Więcej…Tajemnice światła. Rozważania różańcowe ze św. bp. Józefem Pelczarem

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Tajemnice bolesne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Józef Sebastian Pelczar

Modlitwa w Ogrójcu

Wyobraź sobie, że widzisz Pana Jezusa modlącego się w Ogrójcu i z wielkiej boleści pocącego się krwią (…). Po ustanowieniu Przenajświętszego Sakramentu, po przemowie do apostołów i po ostatniej modlitwie, Pan Jezus udał się do ogrodu oliwnego zwanego Getsemani, na dłuższą modlitwę. Przykład to dla wszystkich, a więc też i dla mnie, aby w chwilach ważniejszych i cięższych krzepić się modlitwą.

Więcej…Tajemnice bolesne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]

Tajemnice chwalebne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Józef Sebastian Pelczar

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wyobraź sobie, że widzisz Pana Jezusa powstającego z martwych i ukazującego się w uwielbionym ciele Najświętszej Matce, niewiastom oraz uczniom.

Całe ziemskie życie Zbawiciela było ciągłym pasmem dźwigania krzyża i dobrowolnie przyjętych poniżeń, których koroną była straszna męka. Jego dusza wciąż wpatrywała się w Bóstwo, skąd czerpała niewysłowioną radość. Jeżeli zaś w Getsemani i na Kalwarii doznała tak strasznej boleści, stało się to z nieskończonej miłości ku nam.

Więcej…Tajemnice chwalebne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

[wpproads id="10204" class="undefined" display="sticky" position="bottom_right" close_btn_position="top_left"]