Potęga Różańca

Sobór Watykański II w VIII rozdziale Konstytucji dogmatycz­nej o Kościele twierdzi, że „Matka Chrystusa i Matka ludzi, zwłasz­cza wiernych (…) w Kościele świętym zajmuje miejsce najwyższe po Chrystusie” (54). „Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkie anioły i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicy Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej” (66). Tej szczególnej czci doznaje Ona od Kościoła poprzez modlitwę. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszyst­kich ludzi” (2679). Modlitewne wejście w krąg tajemnic zbawie­nia to nic innego jak różaniec, który jest najsubtel­niejszą i najprostszą modlitwą, ale zarazem potężną bronią do zwalczania zła niewiary i niemoralności, liną ratunkową w życiu zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami, modlitwą, która przemienia ludzi i prowadzi do pokoju na świecie.

Jan Cortez, dyplomata i pisarz, mówi, że „ci, którzy modlą się, robią więcej dla świata od tych, którzy walczą”. Jeżeli świat postępu­je ku gorszemu, to dlatego, że jest więcej walki niż modlitwy. Pokój przychodzi jedynie przez modlitwę różańcową. O tym mówi wiele razy Matka Najświętsza w swoich orędziach. Fakt przemawia głośniej niż słowa. Zatem kilka faktów przedstawiających to, co za wstawiennictwem Maryi stało się w Austrii i Rosji.

Krucjata różańcowa

o. Piotr Pawliczek
o. Piotr Pawliczek

Po zakończeniu II wojny światowej Austriacy przez trzy lata zno­sili panowanie okupantów, pragnąc, by odeszli z ich kraju. Lecz co może poradzić siedmiomilionowy naród przeciw 220 milionom? Wówczas franciszkanin, o. Piotr Pawliczek, przypomniał sobie Jana Austriackiego, który przeciw siłom jeden do trzech poprowadził flotę papieską, wenecką i hiszpańską na Turków i zwyciężył ich pod Lepanto. Pokonał ich cudowną mocą różańca.

W 1946 roku udał się do sanktuarium Mariazell przed słynny wizerunek Maryi, Magna Mater Austriæ, aby podziękować Bogu za szczęśli­wy powrót z wojny i upraszać pomoc dla swojej Ojczyzny. Usłyszał tam: „Róbcie, co wam mówię, a będzie wam dany pokój”. Słowa te powiązał z orędziem fa­timskim i 2 lutego 1947 roku założył Krucjatę Różańcową, której członkowie zobowiązali się do pokuty i wynagradzania za niezliczone akty obrazy Boga, do modlitwy o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie i wolność dla Austrii.

Krucjata ta poprzez modlitwę różańcową przyczyniła się nie tylko do ożywienia kultu maryjnego, ale także do odzyskania niepodległości przez Austrię. Leopold Figl, minister Spraw Zagranicznych Austrii, usłyszał z ust Wiaczesława Mołotowa, so­wieckiego ministra: „Niech pan nie robi sobie nadziei, panie Figl! Tego, co mamy, nie pozwolimy sobie wydrzeć z rąk”. Ale Figl zawierzył modlitwie i przed kolejną turą rokowań poprosił wraz z kanclerzem, Juliuszem Raabem, ojca Pawliczka: „Niech ksiądz jeszcze więcej się modli”.

Leopold Figl
Leopold Figl

I wtedy stał się cud. 13 maja 1955 roku Sowieci nagle i niespodziewanie zmienili zdanie, rezygnując z okupowania Austrii. Historycy i stratedzy, zdu­mieni tym faktem, zadawali sobie pytanie: Dlaczego Rosjanie opuścili Austrię? Posunięcie ich wydawało się niewytłumaczalne. 12 września 1955 roku, podczas maryjnej uroczy­stości Imienia Maryi na placu Bohaterów w Wiedniu, prowadzący modlitwę dziękczynną kanclerz Juliusz Raab powiedział między innymi: „Być może niektórzy dzi­wią się, że w Austrii wielu ludzi nigdy nie zwątpiło w wysłuchanie ich modlitw. Być może, niektórzy śmiali się nawet z tego powodu. Jednak my, wierzący katolicy – a ja z dumą oświadczam, że jestem jednym z nich – nigdy nie zwątpiliśmy, że Pan Bóg pewne­go dnia wysłucha nas i położy kres tej ciężkiej pró­bie. Jesteśmy wolni! Dziękujemy Ci za to, Maryjo!”.

Stygmatyczka z Konnesreuth, Teresa Neumann, 18 czerwca 1962 r. potwierdziła, że Rosjanie opuścili Austrię, ponieważ ludzie odmawiali różaniec.


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Dołącz do strefy członkowskiej

Zostając pełnoprawnym członkiem uzyszkasz natychmiastowy dostęp do płatnych materiałów.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?

Co o tym myślisz? – Napisz komentarz

avatar
  Powiadamiaj mnie o odpowiedziach  
Powiadom o